Chính sách bảo hành

Tất cả đồng phục do Inaolop.vn sản xuất sẽ được bảo hành 6 tháng về đường may và in ấn.

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Đồng phục của Quý khách đủ điều kiện bảo hành khi:

– Đồng phục trong thời gian bảo hành.

– Các sản phẩm đồng phục lỗi từ nhà sản xuất.

 

II. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

– Đồng phục được bảo hành về đường may và in ấn.

– Chỉ bảo hành cho các hư hỏng nếu lỗi đó được xác định là do lỗi của nhà sản xuất.

– Chỉ bảo hành thay thế mới hoặc đổi sản phẩm khác

– Không bảo hành những bộ phận bị hao mòn theo thời gian và qua quá trình sử dụng.

– Không bảo hành cho những hậu quả của quá trình sử dụng đồng phục không đúng cách từ phía khách hàng … hoặc những hư hại được xác định là cố tình gây ra hay do tai nạn.